„Królowiec” – pojęcie

„Królowiec” – to manager, który otrzymał władzę w firmie w wyniku bliżej nieokreślonych, przypadkowych czynników. Czasami „układów” lub konneksji rodzinnych. Osobnik, któremu natychmiast uderza woda sodowa do głowy, ukrywający za maską arogancji i buty – własną niewiedzę i ułomność kompetencyjną. Klasyczny, typowy szkodnik, niszczący swoją postawą wrażliwą siatkę relacji międzyludzkich. „Królowiec” uznaje wyłącznie własne zdanie, uważa się za nieomylnego i absolutnego władcę powierzonego mu „wycinka świata”. Patrz również: „Syndrom Durowa”.
Inspiracja nazwy: reklama „Kit Kata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.