Konsultacje

Zakres konsultacji realizowanych dla przedsiębiorców, szefów czy zespołów dotyczą:

  • marketingu strategicznego i operacyjnego
  • zarządzania marką
  • organizacji sprzedaży
  • komercjalizacji innowacji
  • innych, uzgodnionych wcześniej zagadnień, w ramach moich kompetencji

Konsultacje mogą być organizowane indywidualnie i grupowo.
Ze względu na ograniczenia COVID, są przeprowadzane w formule on-line

  • podstawowe konsultacje (1 h, 1 – 3 problemy)
  • podstawowy warsztat (3 h)
  • warsztaty biznesowe (5 h)

Narzędzia komunikacji: Microsoft Teams, Google Meet, Facebook video, Skype, Zoom i in.