Marka 5.0. Człowiek i technologie: jak tworzą nowe wartości? Jacek Kotarbiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2023.

Jacek Kotarbiński, Marka 5.0., PWN 2023

Marka 5.0 to pojęcie zdefiniowane przez dr inż. Jacka Kotarbińskiego w książce „Marka 5.0.", które opisuje nową erę w dziedzinie marketingu i brandingu, gdzie kluczową rolę odgrywa zastosowanie technologii imitujących ludzkie zachowanie w celu stworzenia, komunikowania, dostarczania i zwiększania wartości doświadczanej przez klienta na jego ścieżce zakupowej oraz wartości humanistycznych.. Podstawą tej koncepcji jest wykorzystanie technologii nowej generacji, nazywanych #martech, które łączą tradycyjne metody marketingu z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Podstawowym celem Marki 5.0 jest nie tylko wykorzystanie nowoczesnych technologii do maksymalizacji zysków, ale również budowanie trwałych relacji z klientami, dostarczanie wartościowych produktów i usług, które odpowiadają na ich potrzeby i oczekiwania, a także dbanie o aspekty społeczne i środowiskowe działalności firmy.

Marketing 5.0. prof. Philipa Kotlera

Marketing 5.0. , zdefiniowany przez prof. Philipa Kotlera, wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI), uczenie maszynowe, analizę dużych zbiorów danych (big data), oraz inne zaawansowane narzędzia do personalizacji oferty i doświadczeń klienta, przewidywania trendów rynkowych i potrzeb konsumentów oraz optymalizacji procesów komunikacji marketingowej. Na przykład, firmy takie jak PepsiCo korzystają z analizy rozmów w mediach społecznościowych, by wypuszczać na rynek nowe produkty, które odpowiadają aktualnym trendom i preferencjom konsumentów. Sztuczna inteligencja jest także wykorzystywana do tworzenia skuteczniejszych kampanii reklamowych z minimalnym zaangażowaniem ludzkim, na przykład poprzez opracowanie sloganów reklamowych czy nawet całych scenariuszy reklam​​.W praktyce, marketing 5.0 umożliwia tworzenie zaawansowanych mechanizmów rekomendacji, które pomagają e-sklepom i innym firmom cyfrowym, jak Amazon czy Netflix, wyróżnić się na rynku poprzez dostarczanie klientom bardziej trafnych rekomendacji produktów i treści. Technologia sensorowa i internet rzeczy (IoT) pozwalają detalistom replikować cyfrowe doświadczenie w przestrzeni fizycznej, na przykład poprzez ekran w sklepie, który rozpoznaje dane demograficzne klienta i proponuje mu odpowiednie oferty promocyjne​​.

dr Jolanta Tkaczyk, Akademia Leona Koźmińskiego

FRAGMENT RECENZJI NAUKOWEJ: Książka Jacka Kotarbińskiego pt. „Marka 5.0” nawiązuje w swojej wymowie i założeniach do koncepcji Kotlera i Godina. Ponieważ książka Kotlera „Marketing 5.0” ukazała się na rynku pod koniec marca bieżącego roku, propozycja pana Kotarbińskiego wydaje się doskonałą, bardzo aktualną propozycją dla czytelników zainteresowanych tematyką marketingu. Książka ma charakter praktycznego poradnika, ilustrowanego bogato przykładami z praktyki, doświadczeniami własnymi i osób zaprzyjaźnionych, jak również wynikami badań i opisami działań przedsiębiorstw, zaczerpniętych z publikacji specjalistycznych.

Marka 5.0.