MARKETING ASSESSEMENT CENTER

Ilu kandydatów na rekrutacji było gwiazdami? Którzy z nich okazali się w potem firmie jedynie meteorytami? Jak sprawdzić prawdziwe kompetencje do pracy w marketingu, zanim zatrudnisz kolejną osobę. Piękne CV, świetny list motywacyjny czy polecenie znajomego – nie wystarcza. Kandydaci, którzy na rozmowie kwalifikacyjnej zrobią doskonałe wrażenie i przejdą wszelkie testy psychologiczne, nie zawsze odnajdą się w tyglu ognia pracy w marketingu.

50 Praw Marketingu Kotarbińskiego

"Marketing jest dziedziną postrzeganą jako obszar niewymagający szczególnego wykształcenia, umiejętności czy inteligencji. Tymczasem rzeczywistość jest zgoła inna. Tu trzeba mieć łeb jak sklep, jeść chleb z niejednego frontowego pieca, a na dodatek wykazać się spostrzegawczością Poirota, namolnością Colombo, luzactwem Leslie Nielsena i zdecydowaniem Bruce’a Willisa. Praca w marketingu wymaga kierowania do niego prawdziwych fighterów, a nie firmowych oferm. Taka prawda.”| J. Kotarbiński, 50 Praw Marketingu Kotarbińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2020, s 15.

MarkMasters™ - Assessment Center dla przyszłego zespołu marketingu

Assessment Center, czyli “egzamin wieloboju biznesowego”, to metoda rekrutacyjna, która przypomina bardziej maraton umiejętności niż tradycyjną rozmowę kwalifikacyjną. Wyobraź sobie olimpiadę, gdzie zamiast biegać, skakać czy rzucać, bierzesz udział w symulacjach biznesowych, rozwiązujesz studia przypadków, prezentujesz, a czasem nawet grasz w gry zespołowe. To wszystko po to, by pokazać nie tylko co masz w głowie, ale i jak radzisz sobie w akcji.

Co to jest MarkMasters™?

MarkMasters™ czyli Marketing Assessment Center to autorska metoda opracowana przez dr inż. Jacka Kotarbińskiego i specjalistyczna forma oceny używana w procesie rekrutacji i selekcji pracowników do zespołów marketingu i marketingu i sprzedaży. Skupia się na identyfikowaniu praktycznych umiejętności i kompetencji kandydatów. Podczas sesji MarkMasters™ uczestnicy biorą udział w różnych ćwiczeniach zaprojektowanych tak, aby symulować realne wyzwania biznesowe i zadania marketingowe.

Co jest celem MarkMasters™?

Celem MarkMasters™ Marketing Assessment Center  jest zapewnienie obiektywnej i wszechstronnej oceny zdolności kandydatów do radzenia sobie z zadaniami i wyzwaniami, które mogą napotkać na stanowisku związanym z marketingiem. Ocena ta pomaga pracodawcom w dokładniejszym wyborze najlepiej pasujących kandydatów do zespołu, jednocześnie dając uczestnikom szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności praktycznych w realistycznych scenariuszach biznesowych.

Aktywności w ramach MarkMasters™

Do typowych aktywności w ramach “Marketing Assessment Center” mogą należeć:

 • Studia przypadków. Rozwiązywanie problemów lub opracowywanie strategii marketingowych na podstawie dostarczonych scenariuszy.
 • Prezentacje. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na zadany temat marketingowy, co pozwala ocenić umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne uczestników.
 • Dyskusje grupowe. Udział w dyskusjach na tematy marketingowe, co pozwala obserwatorom ocenić umiejętności współpracy, komunikacji i przywództwa.
 • Symulacje. Uczestnictwo w symulowanych sytuacjach biznesowych, takich jak negocjacje z klientami lub współpraca z innymi działami firmy, które wymagają zastosowania wiedzy marketingowej.
 • Wyzwania. Zróżnicowane formy ćwiczeń, sprawdzające umiejętności pracy w ścisłych reżimach czasowych, odporność psychiczną na stres, zachowania typowe dla deadline i ASAP-ów oraz dla pracy w zespołach marketingu (lub marketingu i sprzedaży). 
 • Zadania indywidualne. Indywidualne zadania realizowane przez uczestników MarkMasters™.

Rodzaje MarkMasters™

 • MarkMasters™ SPECJALIŚCI. Projekt, w którym firma pozyskuje specjalistów z szerokiego obszaru marketingu: specjalistów ds. marketingu, brand managerów (zarządzanie marką), specjalistów social media, zarządzania produktem, digital marketing specjalist, copywriter itp. Sprawdzane przez asesorów są kompetencje i umiejętności specjalistyczne oraz praca zespołowa. 
 • MarkMasters™ MANAGER. W tym projekcie uczestniczą kandydaci do pracy na stanowiska menedżerskie: manager marketingu, szef marketingu (CMO), dyrektor marketingu i sprzedaży itp.  Sprawdzane przez asesorów są umiejętności menedżerskie, rozwiązywanie konfliktów,  umiejętności rozwiązywania problemów marketingowych oraz wybrane kompetencje i umiejętności specjalistyczne.

Jak przebiega MarkMasters™?

 • Etap rekrutacji. Firma przeprowadza klasyczny projekt rekrutacyjny, za pośrednictwem specjalistycznej firmy lub samodzielnie. Dokonuje selekcji kandydatów do pracy oraz ustala liczbę osób, które zostaną skierowane na warsztat MarkMasters™.
 • Warsztat MarkMasters™. Odbywa się w dowolnie wybranym miejscu (sala konferencyjna). Rekomendowane jest miejsce poza terenem macierzystej firmy. Sala powinna być duża, wyposażona w projektor multimedialny, kilka flipchartów, stoły do pracy warsztatowej itp. Szczegóły są ustalane indywidualnie. Sala musi zapewniać szczególny komfort pracy dla wszystkich uczestników. 
 • Czas trwania MarkMasters™. Łączny czas trwania warsztatu (łącznie z przerwami) to 10 godzin zegarowych. Istotą jest również ocena sprawności działania kandydatów w kontekście fizycznego i psychicznego zmęczenia. Nie ma możliwości podziału warsztatu na dwa dni, z ww. powodu. 
 • Raport MarkMasters™. Podsumowanie warsztatu i rekomendacje zatrudnienia wybranych kandydatów. 
 • Dodatkowe szczegóły MarkMasters™ omawiane są podczas indywidualnej sesji online z klientem. 
 • Prawa autorskie do koncepcji i realizacji MarkMasters™ należą do © 2024 Jacek Kotarbiński kotarbinski.com

Webinaria MarkMasters™

 • Raz w miesiącu odbywa się zamknięte webinarium dotyczące MarkMasters™ prowadzone przez Jacka Kotarbińskiego. 
 • Jeżeli chcesz wziąć udział w webinarium, skorzystaj z poniższego linku (Google Forms) i dopisz się do listy. 
 • Zostaniesz powiadomiony drogą elektroniczną o najbliższym terminie webinarium.
 • Uwaga: zapisy na webinarium przyjmowane są wyłącznie z firmowych kont e-mail.