Od 1990 roku specjalizuję się w strategicznym i operacyjnym marketingu oraz wdrażaniu i komercjalizacji innowacji.

Racjonalizuję procesy marketingu i sprzedaży, controllingu, zarządzania markami czy projektami marketingowymi. Pomagam w efektywniejszym zarządzaniu kosztami marketingu oraz zwiększeniu wartości i zyskowności firmy. Moją pasją jest marketing terytorialny i marketing wewnętrzny. Jestem doktorantem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego (2011-2014), a tematem mojej dysertacji jest efektywność marketingu średnich i dużych firm.

Management Consulting

Zajmuję się profesjonalnym doradztwem z zakresu marketingu i sprzedaży. Współpracuję z zarządami spółek, właścicielami firm czy indywidualnymi przedsiębiorcami. Wszystkie projekty realizuję z zachowaniem najwyższych standardów poufności informacji i danych, rzetelności zawodowej oraz zasad ochrony konkurencyjnej.

Konferencje

Przyjmuję zaproszenia jako keynote speaker na wydarzenia branżowe związane z:

  • marketingiem (strategie, zarządzanie marką, team management, e-marketing, e-commerce, efektywność czy shopper marketing)
  • innowacjami (komercjalizacja i wdrażanie innowacji, strategie innowacyjne, rozwój i konkurencyjność)
  • sprzedażą (zarządzanie sprzedażą, współpraca marketing-sprzedaż, modele dystrybucji)

Zawsze podchodzę bardzo indywidualnie do oczekiwań organizatorów wydarzeń.

Warsztaty i szkolenia

Przygotowuję i wdrażam autorskie projekty warsztatowe i szkoleniowe, dla zespołów marketingu i sprzedaży. Mają różnorodną formę: pracy w małych zespołach, grupach specjalistów, działach marketingu czy działach sprzedaży. Każdy z realizowanych przede mnie zajęć in company, przygotowywany jest w oparciu o specyfikę branży firmy, solidny research i cele jakie mają być osiągnięte. Kładę duży nacisk na praktyczne zastosowanie rozwiązań, które wypracujemy wspólnie.

Audyt strategiczny

Realizuję projekty audytu marketingu i sprzedaży wykorzystując autorską metodologię pozyskiwania informacji, analizy, wniosków i propozycji na przyszłość. Efektem jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji przez zarząd firmy lub jej właściciela w zakresie istniejącego stanu marketingu i sprzedaży w firmie, praktycznych możliwościach jego rozwoju oraz metod, jakie mogą zostać wykorzystane. Audyt jest rekomendowaną formą dla firm rozpoczynających procesy zmian, restrukturyzacji czy takim, którym zależy na zdecydowanym polepszeniu wyników sprzedaży, lepszej sprawności marketingowej i zarządzaniu marką.

Ekspertyzy

Realizuję eksperckie projekty studyjne dotyczące wybranych branż, sektorów, możliwości ekspansji eksportowej, modeli biznesowych, business development, oceny konkurencyjności, marketing intelligence oraz rozwijania rynków i portfela marek.

Studenci

Przyjmuję zaproszenia uczelni wyższych na spotkania ze studentami, którzy planują rozwój kariery w komórkach marketingu lub sprzedaży. Najczęściej stroną zapraszającą są koła naukowe lub Katedry Marketingu.